Social Responsibilities

Our Social Responsibilities

Başarılı ve itibarlı bir şirket olmanın bir şartını da toplumsal sorumlulukların oluşturduğunun bilincindeyiz. EVINOKS olarak,  çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmanın hem

kendimiz hem de gelecek kuşaklar için taşıdığı önemin farkındayız. Bu nedenle günlük  faaliyetlerimizin bireylerin esenliğine ve içinde bulunduğumuz çevreye ekonomik, toplumsal ve çevresel katkılar sağlaması için gereken çalışmaları yapıyoruz.