İK

İnsan Kaynakları

İşe Alma

Kurum olarak stratejik hedeflere ulaşabilmek ve vizyonumuzu yaşatabilmek için İnsan Kaynakları olarak işe alma sürecinde amacımız, işin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, bizlerle birlikte kariyer yapmaya gönül vermiş adayları “Doğru İşe Doğru İnsan” prensibiyle değerlendirmektir.

Eğitim ve Kariyer Olanakları

Şirketimizde üstün nitelikli, sorumluluklarından zevk alan, değişime açık ve deıerlerimizi benimseyip yaşatacak bireyler ile çalışırız. Çalışanlarımıza, potansiyellerini değerlendirmek için gelişim fırsatları yaratırız, onlara sürekli yatırım yaparız. Açık iletişimin öncülüğünü yaparak, katma değer yaratan mutlu ve bağlı insan kaynağı oluştururuz.

Hedeflerimiz ve geleceğimizin devamlılığı için değişimi yöneten liderlerimizi şirket içinden yetiştiririz. Kişisel farklılıkların varlığını destekleyen, biz olabilmeye inanan, adil ve objektif bir profesyonel iş ortamı yaratırız.

Çalışanlarımızdan üstlendikleri görev ve sorumluluklar doğrultusunda beklenmekte olan yetkinlikler tanımlıdır.

EVİNOKS çalışanlarının yetkinlik değerlendirmeleri içinde yer aldıkları fonksiyonel alanlara bağlı olarak tanımlanan yetkinlikler üzerinden gerçekleştirilmektedir. EVİNOKS çalışanlarının sahip olması gerekli ortak “kilit yetkinlik” ler tanımlanmıştır.

  Ad Soyad

  Cep Telefonu

  Eposta

  Çalışmak İstediğiniz Pozisyon

  Doğum Yeri

  Doğum Tarihi

  Mesajınız

  CV GÖNDER