Humman Resources

Humman Resources

İşe Alma

Kurum olarak stratejik hedeflere ulaşabilmek ve vizyonumuzu yaşatabilmek için İnsan Kaynakları olarak işe alma sürecinde amacımız, işin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, bizlerle birlikte kariyer yapmaya gönül vermiş adayları “Doğru İşe Doğru İnsan” prensibiyle değerlendirmektir.

Eğitim ve Kariyer Olanakları

Şirketimizde üstün nitelikli, sorumluluklarından zevk alan, değişime açık ve deıerlerimizi benimseyip yaşatacak bireyler ile çalışırız. Çalışanlarımıza, potansiyellerini değerlendirmek için gelişim fırsatları yaratırız, onlara sürekli yatırım yaparız. Açık iletişimin öncülüğünü yaparak, katma değer yaratan mutlu ve bağlı insan kaynağı oluştururuz.

Hedeflerimiz ve geleceğimizin devamlılığı için değişimi yöneten liderlerimizi şirket içinden yetiştiririz. Kişisel farklılıkların varlığını destekleyen, biz olabilmeye inanan, adil ve objektif bir profesyonel iş ortamı yaratırız.

Çalışanlarımızdan üstlendikleri görev ve sorumluluklar doğrultusunda beklenmekte olan yetkinlikler tanımlıdır.

EVİNOKS çalışanlarının yetkinlik değerlendirmeleri içinde yer aldıkları fonksiyonel alanlara bağlı olarak tanımlanan yetkinlikler üzerinden gerçekleştirilmektedir. EVİNOKS çalışanlarının sahip olması gerekli ortak “kilit yetkinlik” ler tanımlanmıştır.

Bunlar:

 • İletişim becerisi
 • Kişisel motivasyon
 • Bilgi paylaşımı
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • Yenilikçilik
 • Bilgi güvenliği
 • Kaynak yönetimi
 • Müşteri odaklılık

Yönetici pozisyonlarında ise kilit yetkinliklerimize ek olarak arananlar:

 • Vizyonerlik
 • Başarı Enerjisi
 • Harekete Geçirme
 • Yürütme
 • Tutkuyla Bağlılık,

yetkinlikleridir.

Genele Yönelik Kişisel Gelişim

Tüm çalışanları kapsayan genele yönelik kişisel gelişim eğitimleri, yetkinlik değerlendirmesi sonuçları göz önünde bulundurularak belirlenir. Bunun yansıra, kişilerin kariyer basamakları Doğrultusunda yönetim becerilerini pekiştiren eğitim programları da uygulanmaktadır.

» Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmayı,

» Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,

» Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı,

» Sektörde öncü olmamızda en önemli başarı anahtarı olduğuna inandığımız personelimize sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı,

» Personelin, nitelik ve performansları doğrultusunda kariyer yapmalarına olanak sağlamayı,

» Gereksinim duyulan kadro için, öncelikle kariyer planlaması doğrultusunda şirket bünyesindeki çalışanları araştırmayı,

» Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, performansa dayalı adil bir ücret politikası uygulamayı hedeflemektedir.